بررسی میزان استفاده از فناوری های اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز

نام نويسنده: زمانی مظفرآبادی، حمیده

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : موسی مجیدی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

 با توجه به کاربردهای فناوری اطلاعات و تاثیر چشمگیر آن در کتابخانه ها، این پژوهش با هدف بررسی میزان استفاده از فن آوری های اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی شهر شیراز انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی – توصیفی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که جهت اطلاع از میزان استفاده از فناوری های اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز یک پرسشنامه برای مسئولان کتابخانه های مورد مطالعه تدوین شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری علوم اجتماعی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل 18 کتابخانه عمومی و تعداد مسئولان کتابخانه ها 18 نفر می باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین تجهیزات سخت افزاری موجود در کتابخانه ها شامل 9/88% رایانه، 8/77% چاپگر، 7/66% بلندگو و 1/61% اسکنر است و در زمینه تجهیزات نرم افزاری موجود در کتابخانه های مورد بررسی، 8/27% CD آموزشی، 4/44% لوح فشرده نشریات نمایه و 2/11% DVD و نوار آموزشی است. از دیگر امکانات کتابخانه که در سطح بالایی قرار دارند، 9/88% تلفن، 6/55% فاکس می باشد. بیشترین استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه های عمومی، مربوط به 2/22% کتاب و مجله بصورت CD می باشد. فقط در 1/11% از کتابخانه ها، هیچگونه کامپیوتری در اختیار مسئولان قرار ندارد و 8/72% از کتابخانه ها به تعداد 2 تا 3 عدد کامپیوتر ویژه جستجو در اختیار کاربران قرار داده شده است و تعداد کمی از کتابخانه ها 3/33%، به تعداد 1 تا 7 عدد کامپیوتر ویژه اینترنت در اختیار کاربران قرار داده است. تنها در 6/5% از کتابخانه ها یک کامپیوتر ویژه چند رسانه ای در اختیار کاربران موجود می باشد، 3/33% از کتابخانه ها به شبکه اینترنت متصل هستند. 7/66% از کتابخانه های عمومی شیراز، تمام عناوین کتاب های موجود در کتابخانه را در نرم افزار تخصصی کتابداری نمایه کرده اند. از نظر مسئولان عمده ترین مشکلات در استفاده از انواع فناوری های اطلاعاتی "عدم آشنایی با IT، کمبود بودجه، کمبود فضا" در کتابخانه ها می باشد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©