دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی میزان استفاده از فناوری های اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز زمانی مظفرآبادی، حمیده 1834
بررسی میزان استفاده و آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته (On Line) علی جانپور کاسگری، محبوبه 2027
بررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ کتابخوانی از دیدگاه نوجوانان شهر تهران محمدی، زهرا 1848
بررسی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تبریز در مورد کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها زارع داراب، صغری 1738
بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h جلیلی باله، مرجان 2186
بررسی چکیده های موجود در فصلنامه کتابداری کتابخانه و مراکز اسناد دانشگاه تهران بر اساس الگوی چکیده ساختاریافته رمضانی، ابوذر 1531
تاثیر کاربرد دستکش مطالعه، ابزاری برای تورق نسخه های خطی، کتاب ها، نشریه ها و دیگر مواد کاغذی، جهت حفاظت مواد از رطوبت و فرسودگی و افزایش سرعت کار احمدی زمانی، رضا 4614
تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت سال های 80-86 علوی، سیده فهیمه 1396
تحلیل استنادی و منابع اثرگذار در آثار مکتوب اعضای هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از سال 1357 تا پایان سال 1387 سعادتی نیا، سوسن 1688
تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سرفصل های مصوب رضوی صدر، حسن 1440

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©