دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحلیل محتوای مقالات منتشر شده در دو نشریه "فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی" و "فصلنامه کتاب" در سال های 1385 و 1386 سلک، محسن 1459
تحلیل پیوندهای وب سایت های انجمن های بین المللی شیمی با استفاده از روش وب سنجی خوشنودی، آزاده 1552
ش‍ن‍اس‍ی‍ای‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور رض‍ای‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا 844
مطالعه میزان رعایت روش های استناددهی بین المللی در تنظیم منابع و ماخذ مقالات مجلات علمی - پژوهشی فارسی حوزه علوم انسانی در سال 1386 آصفی داریانی، مرضیه 1845
مقایسه میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو در چکیده های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380-1386 سه دهی، مریم 2504
مقایسه کتابخانه های دانشگاهی شهر سمنان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مومنی، مرجان 1856
نقش و جایگاه کتابخانه های صدا و سیما در ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران «کتابخانه های صدا، مرکز تحقیقات، معاونت سیاسی، مرکزی و دانشکده» افضلی، طیبه 1615

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©