امكان سنجی ارائه خدمات مرجع الكترونیكی در كتابخانه های دانشگاهی شهر همدان

نام نویسندهخالدیان، زلیخا
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنمای : دکتر زهرا اباذری
سال انتشار : 1388

چکیده

 

هدف از این پژوهش امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی شهر همدان است. روش پژوهش پیمایشی می باشد، و طی آن سعی شده است که با بررسی وضعیت و  امکانات موجود در  کتابخانه های دانشگاهی و ملزومات مورد نیاز جهت ارائه خدمات مرجع الکترونیکی برای برنامه ریزی آتی  در کار توسعه خدمات مرجع الکترونیکی  مورد استفاده قرار گیرد. ابزار گرد آوری  اطلاعات از طریق پرسشنامه  و جامعه آماری مورد مطالعه 22 کتابخانه دانشگاهی و دانشكده ای در شهر همدان است.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©