بررسی نیازهای اطلاعاتی نجوانان(18-15 ساله) از کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتاخانه های عمومی شهر اصفهان

نام نویسنده   : شکوهیان،محبوبه

استاد راهنما : عاطفه عاصمی

استاد مشاور : احمد شعبانی

سال انتشار : 1390

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©