بررسي ميزان استناد مقالات اعضاي هيات علمي فيزيک دانشگاه هاي دولتي شهر تهران نمايه شده در پايگاه استنادي علوم ۲۰۰۹-‎۲۰۰۸، به نشريات دسترسي آزاد و عوامل موثر بر آن

نام نویسنده :اسدي فار فار، فاطمه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1390

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©