بررسي ميزان استنادهاي پايان نامه هاي دانشجويان دکتري دانشکده هاي حقوق و علوم سياسي دانشگاههاي دولتي شهر تهران در سالهاي ۱۳۸۷ - ‎۱۳۸۰ به نشريات ادواري به منظور تعيين نشريات هسته

نام نویسنده :يگانه، نعيمه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1389

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©