بررسي تاثیر مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر کیفیت ارائه ی خدمات آنها

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش اطلاع رسانی

عنوان: بررسي تاثیر مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر کیفیت ارائه ی خدمات آنها

آقای مصطفی قطب زاده

تاریخ دفاع: 1393/11/9

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©