ارائه الگوي مناسب مديريت كيفيت فراگير (TQM) در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد بهشتي

نام نویسنده :يوسفي, نسرين 

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دكتر وزير پور كشميري

استاد مشاور: دكتر شكوه تفرشي

سال انتشار :  1387

چکیده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©