ارزيابي ذخيره و بازيابي اطلاعات لوح هاي فشرده آموزشي كودكان

نام نویسندههاشمي, فريبا
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دكتر زهرا اباذري
استاد مشاور :دكتر زهره مير حسيني
سال انتشار :  1388

چکیده :ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©