ارزشيابي قابليتهاي ذخيره وبازيابي اطلاعات نرم افزارهاي پيامگيربا تاكيدبر نرم افزار سيستم ارتباط تلفني مردم با رئيس جمهور (6133)

نام نویسندهخيشوند, آقانور
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ناهيد بني اقبال
استاد مشاور :زهره مير حسيني
سال انتشار :  1381

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©