دانشگاه تهران

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسي تطبيقي خدمات اطلاع رساني در كتابخانه هاي دانشگاههاي دولتي و.ازاد شهر اصفهان فاطمي نيسياني, طيبه 438
بررسي تطبيقي دو اصطلاحنامه كشاورزي Agrovoc و CAB Super User 719
بررسي تطبيقي كارائي نرم افزارهاي نويا كاوش و پارس اذر خش از ديدگاه فهرست نويسي موسوي چلك, افشين 456
بررسي تطبيقي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پزشكي مازندران رودي, غلامعلي 524
بررسي تطبيقي ميزان سواد اطلاعاتي كتابداران دانشگاههاي علوم پزشكي ايران علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران تربيت مدرس وشهيدبهشتي پور نقي, رويا 510
بررسي تطبيقي و تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و علوم تحقيقات مرادي صومعه سرايي, شيما 591
بررسي توانمندي دانشجويان تحصيلات تكميلي در استفاده از منابع اطلاعاتي پيوسته قابل دسترسي در دانشگاه مازندران درزي خلردي, صغري 528
بررسي خدمات اطلاع رساني كتابخانه هاي مراكز سازمان هاي بين المللي در تهران احمدي, نفيسه 461
بررسي خدمات مرجع كتابخانه مركزي رخشان پور, جليل 514
بررسي داستانهاي جنگ ايران و عراق نوشته شده براي كودكان و نوجوانان محمدي, مهدي 476

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©