انگیزه ها و تعاملات اطلاعاتی دانشمندان در شبکه اجتماعی حرفه ای ریسرچ گیت

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

استاد مشاور: دکتر یزدان منصوریان

دانشجو: نیما یعقوبی ملال

تاریخ دفاع: 10 شهریور 1393


چکیده و 15 صفحه ابتدای پایان نامه

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©