ارزیابی تطبیقی رابطه‌ی دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه، بر اساس تحلیل همبستگی پروانه‌ های ثبت اختراعات و مقاله‌ های علمی این کشورها در سطح بین‌ المللی

ارزیابی تطبیقی رابطه‌ی دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه، بر اساس تحلیل همبستگی پروانه‌های ثبت اختراعات و مقاله‌های علمی این کشورها در سطح بین‌المللی

نام رشته‌: علم‌ سنجی

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

استاد مشاور: دکتر حمزه‌علی نورمحمدی

نگارش: بهجت طاهری دولت‌ آبادی 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©