استفاده از كتابخانه براي تحقيق در رشته‌هاي علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني در ايران

 

نام نویسنده: صمیمی, مهر انگیز

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1355

چکیده :

با توجه به گسترش دانشگاه‌ها در ايران و افزايش بودجه تحقيقات در سطح ملي در ده سال اخير و نيز با در نظر گرفتن اينكه گام اول در انجام هر تحقيق علمي بررسي نوشته‌هاي مربوط به آن تحقيق و يا به عبارت ديگر استفاده از كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعات است لزوم پژوهشي در اين زمينه براي آگاهي از اينكه پژوهشگران ما در سطح دانشگاه تا چه ميزان از منابع و كتابخانه‌ها استفاده ميكنند محسوس ميباشد. اين بررسي به منظور اطلاع از ارتباط محققين دانشگاهي ايران و كتابخانه انجام پذيرفته‌است . جامعه تحت بررسي استادان دانشگاه از استاديار به بالا و نيز دانشجويان دوره‌هاي فوق ليسانس و دكتري تعيين گرديد و سه دانشگاه كه از جهات مشخصي داراي عوامل مشترك بودند انتخاب شد. مسئله تحقيق در همه زمينه‌ها مورد نظر قرار گرفت لكن از علوم رشته‌هاي شيمي و رياضيات از علوم اجتماعي اقتصاد و علوم سياسي و از علوم انساني تاريخ و ادبيات بعنوان نمونه انتخاب گرديد. در هر رشته افراد معيني براساس نمونه‌برداري طبقه‌اي برگزيده گرديد. بطوركلي صرف نظر از نحوه نمونه‌گيري در هر زمينه و براي هر رشته تعداد افرادي كه با آن مصاحبه به عمل آمد بيش از 20 درصد جامعه تحت بررسي بود.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©