بررسي عوامل تاثيرگذار بر فعاليتهاي علمي-پژوهشي اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري دانشگاههاي دولتي ايران از ديدگاه آنان

نام نویسنده: برات پور, رویا

استاد راهنما: هما طلاچی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1381

 

چکیده:

اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر (مانند عوامل فردي، رفاهي، اجتماعي، انگيزشي، اقتصادي، بوروكراسي-اداري) بر فعاليتهاي علمي، پژوهشي اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي دولتي ايران از ديدگاه آنان انجام شده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©