بررسي عوامل مرتبط با انتخاب رشته تحصيلي در ميان دانشجويان مقطع كارشناسي كتابداري

نام نویسنده: محمدی,‌ بیوک

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد


سال انتشار : 1372


چکیده:

 

اين بررسي يك مطالعه توصيفي بوده كه به منظور شناخت عوامل مرتبط با انتخاب رشته تحصيلي درميان دانشجويان مقطع كارشناسي كتابداري انجام گرفته است . دراين پژوهش تعداد 240 دانشجوي رشته كتابداري مقطع كارشناسي در دانشگاه تهران، الزهرا و علامه طباطبائي مورد بررسي قرار گرفتند. از 240 دانشجوي فوق 201 پرسشنامه تكميل گرديد و جامعه نهائي شامل همين تعداد است . اين دانشجويان همگي ورودي سالهاي 69، 70، 71 هستند كه از طريق آزمون سراسري علوم انساني به دانشگاه راه يافته‌اند. دراين پژوهش به 12 سوال پژوهش پاسخ داده شده است . جمع‌آوري اطلاعات مدت دو ماه به طول انجاميد . و نتايج ذيل حاصل شده است . مهمترين عامل انتخاب رشته، رتبه آزمون داوطلب بوده كه 66 درصد از دانشجويان آن را علت عمده انتخاب رشته تحصيلي دانسته‌اند . عوامل ديگري مانند تشويق والدين، امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، توصيه دوستان و آشنايان، علاقه به كتاب بطور مساوي تاثير و يا عدم تاثير آن مورد اشاره قرار گرفته است . از نظر دانشجويان اين رشته فاقد موقعيت حرفه‌اي قابل احترام در جامعه است . تعداد دانشجويان دختر و پسر تقريبا يكسان است تفاوت اندك بين ايشان بخاطر امكان دستيابي كمتر به دانشجويان پسر است . از نظر سطح معدل كتبي ديپلم و رتبه آزمون دختران در موقعيت بهتري از پسران قرار دارند. حدود 69 درصد دختران از معدل 99ˆ15-18 و 52 درصد رتبه آزمون 1-1000 داشته‌اند. درحالي كه پسران 42 درصد صاحب معدل فوق و 30 درصد صاحب رتبه آزمون فوق‌الذكر بوده‌اند. دختران از شناخت بيشتري از اين رشته برخوردار بوده و در نتيجه علاقه بيشتري به رشته خود داشته‌اند. بهمين دليل رشته كتابداري در الويت 1-10 انتخاب رشته سي و يك درصد از دختران قرار داشته است . 50 درصد پسران و 40 درصد دختران اصلا به اين رشته علاقه نداشته‌اند. از نظر وضعيت خانواده‌ها از نظر سواد و شغل بايد گفت كه 31 درصد از دختران و 53 درصد از پسران به قشر كارگران و كشاورزان تعلق داشتند. در حالي كه 42 درصد دختران كارمندان و 19 درصد پسران ايشان به دانشگاه راه يافته‌اند. 15 درصد دانشجويان از شناخت لازم براي انتخاب رشته برخوردار بوده‌اند و 85 درصد با شناخت اندك و يا بدون شناخت اين رشته را انتخاب كرده‌اند. بين آگاهي و شناخت و علاقه به رشته و احساس رضايت از آن ارتباط برقرار است . وسايل ارتباط جمعي، مدرسه و معلمين و كتابداران شاغل نقش اساسي و موثر خود را شناساندن اين رشته به جامعه ايفا نكرده‌اند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©