انطباق واژه هاي نمايه اي پايان نامه هاي موضوعات بهداشت و علوم زيستي دو مركز منتخب با استاندارد نمايه سازي سازمان استانداردهاي اطلاعاتي ملي آمريكا (ANSI/NISO Z39.19.2005

نام نویسنده: موسوی, شفیقه

استاد راهنما: محمد رضا علی بیگ

استاد مشاور: هما طلاچی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

سال انتشار : 1387

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©