بررسي شيوه هاي بسط پرسش در رفتار جستجوي اطلاعاتي کاربران در موتورهاي جستجو

نام نویسنده :طباطبايي جعفري، زهرا

سال انتشار: 1390

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©