مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی مباني نظري و عوامل موثر بر فرايند راهنما يابي و استفاده كاربران از امكانات كمكي در نرم افزارهاي پايگاههاي اطلاعاتي
بازید: 392
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مديريت اطلاعات در حوزه كتابداري: بررسي كمي چكيده هاي مربوط به مديريت اطلاعات در بانك اطلاعاتي ليزا در سالهاي 1990-2005
بازید: 483
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندي استنادهاي مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني
بازید: 370
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه تطبيقي ميزان خود- استنادي در دو نشريه فصلنامه كتاب و فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني در سالهاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريات فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
بازید: 674
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه كتابسنجي كتابهاي ترجمه شده در حوزه‌هاي علوم پايه، مهندسي، كشاورزي و پزشكي بين سالهاي1379-1370
بازید: 423
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه كتابسنجي كتابهاي ترجمه شده در رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني بين سالهاي 1370-1387
بازید: 408
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه ميزان رعايت استانداردهاي بين المللي ايزو در چكيده هاي فارسي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و علوم و تحقيقات از سال 1380-1386
بازید: 481
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه و نظر سنجي درباره عملكرد و نقش انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران
بازید: 459
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مطالعه وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد
بازید: 409
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مقايسه سنجش كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي از ديدگاه كاربران و كتابداران با استفاده از ابزار لايب كوآل
بازید: 526
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مقايسه فرايند جستجوي اينترنتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران با مدل
بازید: 696
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ملزومات كاركردي داده هاي مستند (فراد): الگوي مفهومي رابطه-موجوديت مستندات در پيشينه هاي كتابشناختي
بازید: 447
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی منابع چاپي و الكترونيكي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
بازید: 606
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ميراث دانشگاهي علم كتابداري و اطلاع‌‍‌رساني: منابع و فرصت‌ها
بازید: 361
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ميزان آشنايي و استفاده كتابداران كتابخانه‌هاي دانشگاهي همدان از امكانات و قابليتهاي وب 0/2
بازید: 483
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ميزان رضايت استفاده كنندگان از كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383
بازید: 409
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ميزان رضايت مراجعان از خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع‌رساني صنعت نفت تهران
بازید: 449
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ميزان گرايش مليتها در استناد به توليدات علمي ايرانيان
بازید: 424
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نظام هاي نوين سازماندهي دانش: وب معنايي، هستي شناسي و ابزارهاي سازماندهي دانش عيني
بازید: 996
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نظام‌هاي هوشمند و كاربرد آن‌ها در كتابداري و اطلاع‌رساني
بازید: 569
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©