مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover مباني نظري و عوامل موثر بر فرايند راهنما يابي و استفاده كاربران از امكانات كمكي در نرم افزارهاي پايگاههاي اطلاعاتي
Hits: 498
User rating: / 

Comments (0)

No cover مديريت اطلاعات در حوزه كتابداري: بررسي كمي چكيده هاي مربوط به مديريت اطلاعات در بانك اطلاعاتي ليزا در سالهاي 1990-2005
Hits: 567
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندي استنادهاي مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني
Hits: 514
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه تطبيقي ميزان خود- استنادي در دو نشريه فصلنامه كتاب و فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني در سالهاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريات فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
Hits: 759
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه كتابسنجي كتابهاي ترجمه شده در حوزه‌هاي علوم پايه، مهندسي، كشاورزي و پزشكي بين سالهاي1379-1370
Hits: 552
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه كتابسنجي كتابهاي ترجمه شده در رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني بين سالهاي 1370-1387
Hits: 492
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه ميزان رعايت استانداردهاي بين المللي ايزو در چكيده هاي فارسي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و علوم و تحقيقات از سال 1380-1386
Hits: 553
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه و نظر سنجي درباره عملكرد و نقش انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران
Hits: 528
User rating: / 

Comments (0)

No cover مطالعه وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد
Hits: 474
User rating: / 

Comments (0)

No cover مقايسه سنجش كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي از ديدگاه كاربران و كتابداران با استفاده از ابزار لايب كوآل
Hits: 582
User rating: / 

Comments (0)

No cover مقايسه فرايند جستجوي اينترنتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران با مدل
Hits: 821
User rating: / 

Comments (0)

No cover ملزومات كاركردي داده هاي مستند (فراد): الگوي مفهومي رابطه-موجوديت مستندات در پيشينه هاي كتابشناختي
Hits: 567
User rating: / 

Comments (0)

No cover منابع چاپي و الكترونيكي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
Hits: 798
User rating: / 

Comments (0)

No cover ميراث دانشگاهي علم كتابداري و اطلاع‌‍‌رساني: منابع و فرصت‌ها
Hits: 416
User rating: / 

Comments (0)

No cover ميزان آشنايي و استفاده كتابداران كتابخانه‌هاي دانشگاهي همدان از امكانات و قابليتهاي وب 0/2
Hits: 619
User rating: / 

Comments (0)

No cover ميزان رضايت استفاده كنندگان از كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده سال 1383
Hits: 457
User rating: / 

Comments (0)

No cover ميزان رضايت مراجعان از خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع‌رساني صنعت نفت تهران
Hits: 539
User rating: / 

Comments (0)

No cover ميزان گرايش مليتها در استناد به توليدات علمي ايرانيان
Hits: 502
User rating: / 

Comments (0)

No cover نظام هاي نوين سازماندهي دانش: وب معنايي، هستي شناسي و ابزارهاي سازماندهي دانش عيني
Hits: 1167
User rating: / 

Comments (0)

No cover نظام‌هاي هوشمند و كاربرد آن‌ها در كتابداري و اطلاع‌رساني
Hits: 635
User rating: / 

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©