مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان(مطالعه موردي:كتابخانه هاي دانشگاهي شهر بندر عباس)
بازید: 657
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي تاثير سيستم فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات مطلوب در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
بازید: 497
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي تحليلي و ترسيم ساختار انتشارات علمي توليد شده در حوزه هاي كتاب سنجي ، علم سنجي، اطلاع سنجي و وب سنجي در پايگاه web of science طي سالهاي 1990 تا 2005
بازید: 735
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي جايگاه آموزشي و پژوهشي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش تاثير دو عامل فاصله مكاني و آگاهي بر ميزان استفاده دانشجويان از آن كتابخانه
بازید: 732
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد
بازید: 564
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيئت علمي...
بازید: 587
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي روابط علت و معلولي بين معيارهاي كيفيت خدمات در كتابخانه ها با رويكرد تركيبي لايب كوال-ديماتل فازي/
بازید: 877
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي رويكردهاي موضوعي (زبان طبيعي و كنترل شده)‌ در بازيابي اطلاعات از پايگاههاي پيوسته كتابشناختي
بازید: 722
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي زيرساخت خدمات كتابخانه اي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در پيوند با ساختار آموزشي آن
بازید: 429
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي ساختار پايگاه اطلاعاتي كتاب‌هاي الكترونيكي فارسي در كتابخانة منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز
بازید: 8329
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي عملكرد كارگزاران نشريات ادواري لاتين از ديدگاه كارشناسان سفارشات خارجي كتابخانه هاي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
بازید: 446
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و كتابخواني با الگوي انگيزشي مزلو
بازید: 616
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري و اطلاع‌رساني در ايران
بازید: 435
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي فرايند قضاوت ربط در گزينش و ارزيابي منابع اطلاعاتي از رويكرد نظريه سبك شناختي كل گرا-تحليلي رايدينگ
بازید: 451
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي فراگرد ارتباط در كتابخانه
بازید: 645
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي قابليت كتابهاي كمك ‏درسي در پاسخ‏دهي به پرسشهاي پژوهش‏‏گرا در كتابهاي درسي دوره راهنمايي
بازید: 541
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي كيفيت خدمات كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي علوم پزشكي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در تهران، از طريق مدل تحليل شكاف
بازید: 417
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي مدل فضا برداري در بازيابي اطلاعات
بازید: 501
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي مقايسه اي وضعيت سرمايه اجتماعي در كتابخانه هاي دانشگاهي(مطالعه موردي: كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد)
بازید: 696
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي مهارت ها و قابليت هاي كتابداران ديجيتال:مورد پژوهشي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي تبريز
بازید: 457
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©