مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی تحليل الگوهاي رفتار اطلاع يابي
بازید: 488
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل بسط جستجوي كاربران در موتور كاوش گوگل بر پايه نظريه بارشناختي
بازید: 738
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات كتابخانه در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
بازید: 441
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل فهرست نگاري نسخ خطي در ايران از جنبه وجود يا عدم وجود الگو در آن و ارائه راهكارهاي بهبودي در جهت ايجاد قالب استاندارد ملی
بازید: 451
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل كاركردهاي عناصر اطلاعاتي در پيشينه كتابشناختي: رويكردي نو به سازماندهي چند منظوره اطلاعات در فهرست هاي رايانه اي
بازید: 505
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل محتواي كتاب‌هاي داستاني مناسب كودكان در گروه سني «ب» با رويكرد كتاب‌درماني
بازید: 489
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با استفاده از روش هاي عامل تاثير گذار وب، دسته بندي خوشه اي و ترسيم نقشه دو بعدي
بازید: 605
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل پيوندهاي فرامتني در وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
بازید: 446
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل پيوندهاي وب سايتهاي انجمنها و موسسات ملي و بين المللي كتابداري و اطلاع رساني
بازید: 554
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل پيوندهاي وب‌سايتهاي دانشگاه‌‌هاي علوم پزشكي ايران با استفاده از روش وب­ سنجي
بازید: 492
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحليل چالش هاي پيوسته نويسي و جدا نويسي واژگان فارسي در ذخيره و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي
بازید: 361
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تحلیل روابط کتابشناختی اثر به اثر در کتاب های فارسی حوزه ی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی
بازید: 398
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تعيين نشريات هسته لاتين دانشكده ادبيات وعلوم انساني و دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز در كتابخانة ميرزاي شيرازي
بازید: 754
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تعيين و تبيين عناصر و ساختار ارتباط در نظام كتابخانه و پيشنهاد مدل ارتباط براي آن
بازید: 646
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی تغيير قواعد فهرست¬نويسي: استاندارد توصيف و دسترسي به منابع (RDA) جايگزين قواعد فهرست‌نويسي انگلوامريكن
بازید: 508
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی خانواده‌هاي كتابشناختي در فهرستهاي رايانه‌اي: نگاه كاربران به خانواده شاهنامه فردوسي از رويكرد الگوي ملزومات كاركردي پيشينه‌هاي كتابشناختي (FRBR)
بازید: 410
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ديدگاه ناشران درباره ثبات سياسي و اقتصادي حاكم بر نشر كتاب طي سالهاي 1383-1376
بازید: 371
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليتهاي كارآفريني دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
بازید: 626
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی رابطه بين ميزان تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و استفاده از منابع اطلاعاتي غير درسي
بازید: 647
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی رهنمودهاي ايفلا براي خدمات مرجع ديجيتالي
بازید: 390
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©