مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی روابط کتابشناختی اثر به اثر در حوزه‌های موضوعی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی
بازید: 340
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی رويكردي شناختي به عدم استفاده اجباري از اطلاعات مفهومي نو در ساختار كلاسيك
بازید: 354
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی سازماندهي محتواي كتابخانه هاي ديجيتالي با استفاده از نظام ساده سازماندهي دانش
بازید: 1753
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی سبک مدیریت در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
بازید: 552
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی سنجش سطوح کيفيت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه علامه طباطبايی با استفاده از مدل لايب‏کوال
بازید: 482
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی سنجش هوش سازماني كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي
بازید: 444
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی شبكه هاي عصبي مصنوعي; رويكردي نوين در سنجش كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي
بازید: 793
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی شناسايي و تبيين عوامل موثر بر لايه ارزش ها و باورهاي فرهنگ مطالعه در ايران
بازید: 492
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی شناسايي واژه ها ي غير مفهومي (رايج) در نمايه سازي خودكار مدارك فارسي
بازید: 668
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران
بازید: 531
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی طراحي الگويي براي ذخيره و سازماندهي اطلاعات نقشه‌ها و طراحي‌هاي
بازید: 391
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی طرح يك مدل مالي هزينه ـ سودمندي
بازید: 432
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی طرح پژوهشي طراحي الگويي براي ذخيره و سازماندهي كتابهاي چاپ سنگي
بازید: 343
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي وتغيير نگرش دانشجويان كتابداري و روانشناسي باليني در دانشگاه شهيد چمران اهواز
بازید: 494
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی عوامل موثر بر موفقيت مديران مراكز ملي اطلاعات علمي در ايران
بازید: 489
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی قانون برادفورد در مجموعه‌هاي نامعين/استنتاج‌هاي آماري براي تحليل كتابخانه
بازید: 484
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی قدرت و وابستگي متقابل در عصر اطلاعات
بازید: 433
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی كاربرد مدل سازي معادله ساختاري در پژوهشهاي كتابداري و اطلاع رساني: ساخت و آزمون نظريه ها
بازید: 580
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی كشف مسير حركت كاربران اطلاعات الكترونيكي با استفاده از الگوريتم قوانين وابستگي در داده كاوي: مطالعه موردي وب سايت كتابخانه دانشگاه يوتي اس، استراليا
بازید: 545
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی مباني طراحي رابط كاربر مبتني بر شناخت ويژگي ها، ادراك و رفتار كاربران
بازید: 848
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©