مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover روابط کتابشناختی اثر به اثر در حوزه‌های موضوعی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی
Hits: 391
User rating: / 

Comments (0)

No cover رويكردي شناختي به عدم استفاده اجباري از اطلاعات مفهومي نو در ساختار كلاسيك
Hits: 431
User rating: / 

Comments (0)

No cover سازماندهي محتواي كتابخانه هاي ديجيتالي با استفاده از نظام ساده سازماندهي دانش
Hits: 2021
User rating: / 

Comments (0)

No cover سبک مدیریت در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
Hits: 605
User rating: / 

Comments (0)

No cover سنجش سطوح کيفيت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه علامه طباطبايی با استفاده از مدل لايب‏کوال
Hits: 529
User rating: / 

Comments (0)

No cover سنجش هوش سازماني كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي
Hits: 499
User rating: / 

Comments (0)

No cover شبكه هاي عصبي مصنوعي; رويكردي نوين در سنجش كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي
Hits: 861
User rating: / 1

Comments (0)

No cover شناسايي و تبيين عوامل موثر بر لايه ارزش ها و باورهاي فرهنگ مطالعه در ايران
Hits: 612
User rating: / 

Comments (0)

No cover شناسايي واژه ها ي غير مفهومي (رايج) در نمايه سازي خودكار مدارك فارسي
Hits: 884
User rating: / 

Comments (0)

No cover شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران
Hits: 587
User rating: / 1

Comments (0)

No cover طراحي الگويي براي ذخيره و سازماندهي اطلاعات نقشه‌ها و طراحي‌هاي
Hits: 438
User rating: / 

Comments (0)

No cover طرح يك مدل مالي هزينه ـ سودمندي
Hits: 470
User rating: / 

Comments (0)

No cover طرح پژوهشي طراحي الگويي براي ذخيره و سازماندهي كتابهاي چاپ سنگي
Hits: 390
User rating: / 1

Comments (0)

No cover عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي وتغيير نگرش دانشجويان كتابداري و روانشناسي باليني در دانشگاه شهيد چمران اهواز
Hits: 550
User rating: / 1

Comments (0)

No cover عوامل موثر بر موفقيت مديران مراكز ملي اطلاعات علمي در ايران
Hits: 553
User rating: / 

Comments (0)

No cover قانون برادفورد در مجموعه‌هاي نامعين/استنتاج‌هاي آماري براي تحليل كتابخانه
Hits: 558
User rating: / 

Comments (0)

No cover قدرت و وابستگي متقابل در عصر اطلاعات
Hits: 483
User rating: / 

Comments (0)

No cover كاربرد مدل سازي معادله ساختاري در پژوهشهاي كتابداري و اطلاع رساني: ساخت و آزمون نظريه ها
Hits: 802
User rating: / 

Comments (0)

No cover كشف مسير حركت كاربران اطلاعات الكترونيكي با استفاده از الگوريتم قوانين وابستگي در داده كاوي: مطالعه موردي وب سايت كتابخانه دانشگاه يوتي اس، استراليا
Hits: 668
User rating: / 1

Comments (0)

No cover مباني طراحي رابط كاربر مبتني بر شناخت ويژگي ها، ادراك و رفتار كاربران
Hits: 894
User rating: / 

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©