بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد

عنوان پایان نامه:   

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد

  

استاد راهنما: دکتر ایرج رداد

استاد مشاور : دکتر محسن مرادی

اساتید داور: دکتر محمود سالاری

دکتر علی اکبر پوراحمد

دانشجو: فهیمه صبوری

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©