بررسي ديدگاه جامعه کتابداري و اطلاع رساني در خصوص تغيير درحوزه هاي عنوان، محتوا و آموزش رشته

نام نویسنده :غيوري، زينب

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد


سال انتشار : 1388


چکيده

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©