تاثیر جستجوی فازی - تعاملی بر دقت بازیابی منابع در iPubMed و مقایسه آن با دقت روش جستجوی ساده و کنترل شده با مش در PubMed

استاد راهنما: دکتر نجلا حریری
استادان مشاور: دکتر فهیمه باب الحوائجی، دکتر مهرداد فرزندی پور
پژوهشگر: سمیه نادی راوندی 
داوران:
دکتر محسن حاجی زین العابدینی
دکتر فاطمه نوشین فرد
دکتر زهرا اباذری

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©