بررسي رفتار اطلاع يابي محققان و كارشناسان سازمان تحقيقات؛ آموزش و ترويج كشاورزي در مراجعه به كتابخانه ‌هاي تخصصي كشاورزي

نام نویسنده :محمد رحیم رسولی آزاد

استاد راهنما: علی شکویی

استاد مشاور: یحیی دوستدار

 

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد


سال انتشار : 1380

 

چکیده:

اين تز رفتار اطلاع يابي محققان سازمان تات بررسي گرديده و جامعه آماري متشكل از 166 نفر بوده است. از روش پيمايشي استفاده شده است و نتايج حاكي از آن است كه فرمهاي چاپي منابع كماكان بيش از ساير اشكال مورد مراجعه است.مقالات نشريات ادواري در رتبه اول اهميت قرار دارند و امكانات دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي آنلاين و آفلاين كم است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©