رفتار اطلاع يابي محققان علوم زلزله در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

نام نویسنده : منیژه نعمتی

استاد راهنما: ناهد بنی اقبال

استاد مشاور : مهردخت وزیرپور کشمیری

 

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد


سال انتشار : 1384

 

چکیده:ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©