بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1383

نام نویسنده :بهروز حیدری

استاد راهنما: آتش جعفر نژاد

استاد مشاور : نجلا حریری

 

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد


سال انتشار : 1362

 

چکیده:

اين پزوهش در نظر دارد كه به بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك بپردازد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©