ارزيابي سطح مديريت کيفيت فراگير در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي الزهراء و تربيت مدرس

نام نویسندهخالوئي، مرضيه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار: 1386

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©