ارزيابي مولفه هاي رابط کاربر موتورهاي جستجوي فارسي: ديدگاه دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا(س)

نام نویسندهآقايي ميرک آباد، اعظم

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1391

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©