بررسي سطح رضايت شغلي کتابداران متخصص در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با فعاليت هاي واگذار شده

نام نویسندهمراديان، محبوبه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1390

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©