بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري شناسايي با فرکانس راديويي ميان کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر يزد

نام نویسنده :فرزين يزدي، محبوبه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار: 1391

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©