بررسي عوامل و معيارهاي ارزيابي نشريات علمي فارسي در حوزه علوم انساني: از ديدگاه سردبيران و دست اندرکاران نشريات علمي فارسي

نام نویسندهميرزايي، الهام

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1390

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©