بررسی ميزان انطباق پیشینه های كتابشناختی پایگاه نسخ خطی آستان قدس رضوی با استاندارد توصیف و دسترسی به منبع آر.دی.ای. RDA)‎)

استاد راهنما: دکتر محسن حاجی زین العابدینی

استاد مشاور: محمد وفادار مرادی

دانشجو: عادله فخاری سعادت

تاریخ دفاع: 22 شهریور 1393


چکیده و 15 صفحه ابتدای پایان نامه

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©