بررسی رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

استاد راهنما: دکتر ایرج رداد

استاد مشاور : دکتر حمیدرضا آقامحمدیان

اساتید داور: دکتر محمود سالاری

دکتر محسن نوکاریزی

دانشجو: میترا عین آبادی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©