بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات در کتابخانه­ های وابسته به نهاد کتابخانه­ های عمومی در شهرستان مشهد

 

استاد راهنما: دکتر محمد حسن­ زاده

استاد مشاور: دکتر زهرا جعفرزاده کرمانی

نگارنده: روح­ الله حکم­آبادی

23 بهمن 92 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©