بررسي رفتار نوآورانه کتابداران و عامل­های مؤثر بر آن در فرآيند مجموعه سازي در سازمان کتابخانه ­ها، موزه ­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش اطلاع رسانی

عنوان: بررسي رفتار نوآورانه کتابداران و عامل­های مؤثر بر آن در فرآيند مجموعه سازي در سازمان کتابخانه ­ها، موزه ­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

خانم فاطمه صلح دوست

تاریخ دفاع: 1393/11/9

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©