امکان سنجی کاربرد الگوی ملزومات کارکردی داده مستند (اف. آر. ای. دی) برای مهار مستند نام اشخاص حقیقی در پژوهشگر گوگل

نام نويسنده : صادقی گورجی، شهربانو

استاد راهنما: دکتر علی اکبر پور احمد

استاد مشاور: دکتر محسن حاجی زین العابدینی.

سال انتشار : 89

چكيده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©