امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه ها, موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی

نام نويسنده : نیک ذات, عزیزه 

استاد راهنما: دکتر هادی شریف مقدم

استاد مشاور: دکتر ایرج رداد

سال انتشار : 89

چكيده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©