درباره پایگاه پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی

پایگاه پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی جهت بهره گیری دانشجویان، کتابداران و علاقمندان از پژوهشها و پایان نامه های انجام شده در این حوزه در سال 1392 با مدیریت فخاری سعادت دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ایجاد شده است.

در این پایگاه اطلاعات کتابشناختی، چکیده، فهرست مندرجات و... پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و پایان نامه های کتابداری پزشکی درج می گردد. همچنین مقاله های برگرفته از پایان نامه ها نیز در بخش جداگانه ای درحال درج می باشد.

برای مشاهده فهرست دانشگاه های موجود و تعداد پایان نامه های هرکدام کلیک نمایید

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©