درباره پایگاه پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی

پایگاه پایان‌نامه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی جهت بهره‌گیری دانشجویان، کتابداران و علاقمندان از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های انجام شده در این حوزه ایجاد شده است.

در این پایگاه اطلاعات کتابشناختی، چکیده، فهرست مندرجات و... پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و پایان‌نامه‌های کتابداری پزشکی درج می گردد. همچنین مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها نیز در بخش جداگانه‌ای درحال درج می‌باشد.

برای مشاهده فهرست دانشگاه‌های موجود و تعداد پایان‌نامه‌های هرکدام کلیک نمایید

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©