مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی ارزشيابي تحصيلي، نظام نوين آموزش ابتدايي در ايران و جايگاه كتابخانه هاي مدارس در آن: گزارشي از يك پژوهش
بازید: 2092
امتیاز کاربر: / 2

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي تطبيقي اثر بخشي توليدات و خدمات در مراكز ملي اطلاعات علمي ايران
بازید: 956
امتیاز کاربر: / 2

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي تطبيقي معيارهاي ارزيابي مجلات در پايگاه گزارش استنادي مجلات مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
بازید: 757
امتیاز کاربر: / 2

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي خدمات مرجع الكترونيكي در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهر تهران (گزارشي از پيشرفت كار يك طرح پژوهشي
بازید: 5763
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي دروني در كتابخانه هاي دانشگاهي: مطالعه موردي كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
بازید: 1090
امتیاز کاربر: / 3

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي ربط در نظام هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات از رهيافت شناختي
بازید: 1096
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي ساختار و محتواي پايگاه هاي اطلاعاتي الكترونيكي نشريات ايراني
بازید: 804
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي سايتهاي وب بازيابي شده توسط دو راهنماي شبكه وب در حوزه علوم كتابداري و اطلاع رساني بر اساس معيارهاي محتوا و كارآيي
بازید: 1040
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي قابليت فهم پذيري محيط رابط پايگاه هاي اطلاعاتي و ميزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جويي كاربران بر پايه الگوي اليس
بازید: 734
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي كتاب‌هاي مرجع چاپي و تخصصي كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد از نظر روزآمدي، اعتبار، جامعيت و تعادل موضوعي
بازید: 714
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي كم و كيف استفاده و رضايت كاربران از پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد
بازید: 662
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي كمي و كيفي نشريه كتابداري و اطلاع رساني آستان قدس رضوي از بهار 1377 تا بهار 1387
بازید: 685
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي نمايه هاي پايان كتابهاي فارسي حوزه علوم اجتماعي از نظر رعايت ملاكهاي استاندارد ايزو 999
بازید: 709
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي نيروي انساني كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه و مقايسة آن
بازید: 700
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزيابي و مقايسه كتابخانه هاي مركزي و دانشكده اي دانشگاه شهيد چمران بر اساس تحليل swot
بازید: 741
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جویی كاربران بر پایه الگوی الیس
بازید: 1196
امتیاز کاربر: / 2

نظرات (0)

بدون پشتیبانی استفاده از اينترانت به عنوان ابزاري براي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي
بازید: 968
امتیاز کاربر: / 2

نظرات (0)

بدون پشتیبانی امكان سنجي ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزينشي به اعضاءهيئت علمي دانشگاه شيراز در كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي از طريق پست الكترونيكي: ارائه الگوي مفهومي
بازید: 655
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی انسان مترجم و ترجمه ماشيني: بررسي موردي مشكلات ماشين ترجمة انگليسي به فارسي «پديده»
بازید: 1449
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي امكان پياده سازي الگوي مفهومي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي (الف.آر.بي.آر) در نرم افزارهاي كتابخانه اي ايران
بازید: 745
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©