مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی نظر سنجي از كتابداران متخصص پيرامون شيوه هاي سازماندهي اطلاعات در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي، گزارشي از مرحله دوم يك طرح پژوهشي
بازید: 387
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نظريه برچسب گذاري و برچسب هاي موضوعي در سازماندهي اطلاعات: نگاهي تطبيقي از زاويه ارتباطات متقاعدگرانه
بازید: 598
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نظريه عمومي نظامها در كتابداري و اطلاع رساني
بازید: 436
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نظريه هرمنوتيكي- اگزيستانسيال رافائل كاپرو درباره اطلاعات
بازید: 1310
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نقش و جايگاه آرشيو ديداري و شنيداري صدا و سيماي مركز نوشهر در پشتيباني از فرايند توليد برنامه هاي رايويي-تلويزيوني اين مركز
بازید: 370
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نمايش كتابشناختي اپك هاي مبتني بر وب تحليل چندمتغيرة مورد استفاده در فهرست هاي آمريكاي لاتين
بازید: 449
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نيم‌رخ و وضعيت نسبي 14 كتابخانه درون‌شهري آستان قدس رضوي با استفاده از شيوه استانداردسازي دياني
بازید: 398
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی نگاهي به دستبرد علمي و راه كارهاي پيشگيري و پيگيري آن
بازید: 793
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی پياده‌سازي پايگاه نشريات الكترونيكي متن كامل فارسي در كتابخانة منطقه‌اي علوم و تكنولوژي
بازید: 443
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی پيش شرط هاي توصيه و تبليغ كلامي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني:طراحي الگوي تبليغ كلامي مراجعان كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
بازید: 546
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی پيوند سازماندهي اطلاعات با منطق كاربران پژوهشي پيرامون ميزان تطابق سازماندهي اطلاعات وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوي مناسب
بازید: 393
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی پژوهشي پيرامون تدوين برنامه راهبردي براي توسعه و تحول در خدمات كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد
بازید: 506
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق كاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق كاربران به منظور ارائه الگوی مناسب
بازید: 438
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی گستره ملي آموزش عالي در پرتو فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي
بازید: 503
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©