دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی رفتار اطلاع¬ یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان خالدنوری، مرضیه 1077
بررسی رفتار اطلاع‌ یابی اعضای هیات علمی دانشگاه اراك در استفاده از اینترنت تلخابی، مهدی 1166
بررسی زیر ساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در كتابخانه‌های آموزشگاهی (دبیرستانی) شهر همدان آژده، فریبا 1083
بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه صیفوری، ویدا 1270
بررسی سواد اطلاعاتی کارکنان زندان های شهر همدان عزیزی، محمد رضا 1275
بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه شایگان فرد، سمیرا 1290
بررسی عوامل بازدارنده ارتقای شغلی زنان شاغل در کتابخانه های عمومی بر اساس مفهوم سقف شیشه ای امان الهی نیک، سعید 561
بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های سازمان فرهتگی - هنری شهرداری تهران از نظر مسئولین کتابخانه های آن سازمان نورپور سلطان آباد، رسول 1200
بررسی میزان انطباق چکیده فارسی پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (ایزو ٢١٤) در سالهای ١٣٨٧-١٣٧٨. سگری، عصمت 1215
بررسی میزان رضایت و عوامل موثر بر استفاده از پایگاه های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز سلیمانی، حسین 1745

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©