تاثیر کاربرد دستکش مطالعه، ابزاری برای تورق نسخه های خطی، کتاب ها، نشریه ها و دیگر مواد کاغذی، جهت حفاظت مواد از رطوبت و فرسودگی و افزایش سرعت کار

نام نويسنده: احمدی زمانی، رضا

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : موسی مجیدی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تجربی سعی دارد کاربرد دستکش مطالعه را به عنوان ابزاری برای تورق نسخه های خطی، کتاب ها، نشریه ها و دیگر مواد کاغذی، جهت حفاظت مواد از رطوبت و فرسودگی و افزایش سرعت کار مورد پژوهش قرار دهد. این تحقیق مواد موجود در مجموعه کتابخانه ها را از نظر حفاظت و نگهداری، به ویژه در حین مطالعه و تورق که بایستی به خوبی محافظت شوند مورد بررسی قرار داده و به گونه شناسی عوامل بیولوژیکی مخرب و عواملی که باعث ایجاد رطوبت، فرسودگی و آسیب های کلی منابع می شوند می پردازد. همچنین به مخاطراتی که سلامتی کتابداران را تهدید می کند مانند: بیماری های تنفسی، گوارشی و حساسیت های پوستی و غیره اشاره شده است. به علاوه در مورد استفاده از دستکش جهت حفاظت دست، اختراع دستکش مطالعه و تورق، قابلیت ها و مزایای دستکش اختراع شده و مراحل ثبت اختراع نیز می پردازد.

یافته ها و نتایج پژوهش بدست آمده نشان می دهد 98% کتابداران تایید کردند اکثر مواد کاغذی که با آن سر و کار دارند با گرد و غبار و مواد بیولوژیکی همراه است. بیش از 95% از کارمندان در محیط کار خود نسبت به بهداشت و سلامتی خود نگران هستند. اکثر کارکنان کتابخانه ها (یعنی بیش از 93% آن ها) از نبودن ابزاری مناسب که دیگر نیازی به تر کردن انگشت نباشد را تایید کردند. بیش از 79% کتابداران استفاده از «دستکش مطالعه و تورق» را برای ورق زدن و حفاظت نسخ خطی، نشریات و کتاب ها ابزاری موثر دانسته اند. 94% از کتابداران حجم نمونه نیز اظهار داشته اند که در صورت استفاده از دستکش مطالعه در مقایسه با ورق زدن با دست، تا حد خیلی زیادی منجر به افزایش سرعت کار خواهد شد. نتیجه پژوهش نشان داد که کاربرد «دستکش مطالعه و تورق» برای کلیه کتابخانه ها و مراکز علمی و فرهنگی و کسانی که با مواد کاغذی سر و کار دارند می تواند عمومیت داشته باشد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©