بررسي تطبيقي آثار زنان در مجلات کتابداري بين سال‌هاي ۴۸-‎۱۳۵۷ و ۶۸-‎۱۳۷۷

نام نويسنده: احمدآبادي‌پور، ليلا

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

سال انتشار :1379-1378


فهرست مندرجات و چکيده

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©