بررسی میزان کاربرد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های شهرداری اصفهان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت موجود

نام نویسنده: علایی، زهرا 

مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

استاد راهنماحسن کیانی خوزستانی

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده

 

پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربرد منابع موجود در کتابخانه های وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان پرداخته و تلاش کرده است ضمن سنجش نیاز کاربران به انواع منابع اطلاعاتی موجود، میزان رضایت آن ها را نیز از مجموعه کنونی بسنجد. در راستای این امر به بررسی علل و عوامل عدم استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود پرداخته و در ادامه راه حل هایی در جهت افزایش میزان استفاده از منابع موجود پیشنهاد گردیده است. با رویکردی پیمایشی – توصیفی، تعداد 250 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس مراجعان بخش های مختلف این کتابخانه ها (شامل کتابخانه مرکزی و 14 باب کتابخانه اقماری) در سطح شهر اصفهان قرار داده شده و پس از جمع آوری 4/98% از آن ها، نتایج توسط بسته نرم افزاری SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش نشان داده است که منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان با نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده از آن ها همخوانی دارد و در بین انواع منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های مورد مطالعه، کتاب ها بیشترین استفاده را دارا می باشند، همچنین در استفاده از منابع کتابی، کتاب های مرتبط با موضوعات سرگرم کننده نظیر داستان ها و ... نسبت به سایر موضوعات بیشتر با استقبال مراجعان مواجه هستند. در ضمن آنکه میزان رضایت کلی جامعه استفاده کننده از منابع کتابخانه های مورد مطالعه در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد و عدم آشنایی مراجعان با انواع منابع و روش های جستجوی آن ها در کتابخانه های مورد مطالعه، یکی از دلایل عدم استفاده بهینه از منابع می باشد.

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©