بررسي ميزان دقت در بازيابي تصاوير همراه با متن با شيوه خوشه بندي نتايج جستجو از موتور جستجوي Yippy

نام نویسندهفرخ زاد، بي بي فاطمه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1390

چکیده :ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©