بررسي ميزان رعايت اصول اخلاق حرفه اي کتابداران مرجع کتابخانه هاي مرکزي دانشگاههاي دولتي ايران، از ديدگاه مديران اين کتابخانه ها

نام نویسندهصدرايي، صبا

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1390

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©