بررسي ميزان همخواني وضعيت مديريت خدمات فناوري اطلاعات درکتابخانه ها ومراکز اطلاع رساني تخصصي شهر تهران با استاندارد20000:2005 IEC/ISo

نام نویسنده :ابوالقاسمي، زهرا

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1389

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©